Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Xu hướng phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Nam Định là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng, nằm gân hành lang kinh tế duyên hải Bắc Bộ, và chịu ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đất đai màu mỡ, khí hạu nhiệt đới ẩm, rất thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng vật nuôi. Đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi dày đặc, tạo điều kiện cung cấp nước, giao lưu buôn bán cũng như phát triển kinh tế biển.
Nam Định có nền văn hiến lâu đời, dân cư đông, nguồn lao động trẻ, dồi dào, có kiến thức và trình độ kĩ thuật.
Nền kinh tế Nam Định phát triển tương đối sớm và một thời đã từng là một trong ba trung tâm kinh tế, thương mại của khu vực Băc Bộ.
Tuy nhiên, Nam Định cũng có những khó khăn lớn khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Nguồn tài nguyên thiẽn nhiên để phát triển khu công nghiệp nặng nghèo cả về số lượng và trử lượng. Diện tích đất nông nghiệp ít dân số đông trong khi nền kinh tế chưa có những bước phát triển vượt bậc, tạo nên sức ép về dân số, nhất là số người chưa có việc làm còn chiếm tỉ lệ lớn.
Kết cấu hạ tầng gần đây có được đầu tư nâng cấp, nhưng vẫn còn đang trong tình trạng yếu kém, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế. Việc trao đổi, lưu thông trong nền kinh tế còn hạn chế tốc độ đô thị hóa chưa cao.
Nền kinh tế ở điểm xuất phát thấp, các yếu tố thu hút nguồn lực từ bên ngoài không nhiều, khả năng tạo nguồn vốn nội bộ còn hạn hẹp.
Cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp kéo dài. Năng lực quản lí còn hạn chế thiếu cán bộ kĩ thuật, công nhân lành nghê…