Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sự phân bố các khu công nghiệp ở Nam Định

Ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyéil ị thống :
Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyền thống là ni( thế mạnh của Nam Định nhờ có nguồn nguyên vật liệu phong pli và nhất là có nguồn nhân công giỏi tay nghề, nhiều kinh nghiợn Các mặt hàng nổi tiếng là mây tre đan, thảm đay, thảm len, sơn ilAil đồ gốm sứ, hàng dệt thủ công, thêu ren, hàng trạm khảm, chế tác vàng bạc, dệt lụa tơ tằm… Các mặt này không những đã có mặt ở hầu khắp các địa phương trong toàn quốc, mà còn lên đường sang Đức, Pháp, Italia, Hồng Công, Hàn Quốc.
Toàn tỉnh có 86 làng nghề (trong đó có 26 làng nghề truyền thống) phân bố khắp các huyện và thành phố, nhưng chủ yếu tập trung ở các huyên Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên, Hai Hậu va Xuân Trường. Tông số lao động trong các làng nghề là 53.080 người, làm việc trong 22.917 hộ gia đình với tổng số vốn sản xuất kinh doanh đạt trên 111 tỉ đồng.
Hoạt động của các làng nghề đang được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều làng nghề đa lên đến mức báo động
Sự phân bô sản xuất khu công nghiệp
Khu vực thành phố Nam Định •
Sản xuất công nghiệp của tỉnh chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Nam Định với hai ngành chủ chốt là công nghiệp dệt – may và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Trong cơ cấu kinh tế của thành phố thì công nghiệp là ngành có vị trí hàng đầu (theo thứ lự : công nghiệp – xây dựng – dịch vụ – nông nghiệp), chiếm 30% Ị tông san pham xa hội và 62% tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn tỉnh. Hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung trong các doanh nghiệp quốc doanh (gồm 7 doanh nghiệp quốc doanh Ị rung ương va 35 doanh nghiệp quốc doanh địa phương).

Sự phân bố các khu công nghiệp ở Nam Định

Ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyéil ị thống :
Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyền thống là ni( thế mạnh của Nam Định nhờ có nguồn nguyên vật liệu phong pli và nhất là có nguồn nhân công giỏi tay nghề, nhiều kinh nghiợn Các mặt hàng nổi tiếng là mây tre đan, thảm đay, thảm len, sơn ilAil đồ gốm sứ, hàng dệt thủ công, thêu ren, hàng trạm khảm, chế tác vàng bạc, dệt lụa tơ tằm… Các mặt này không những đã có mặt ở hầu khắp các địa phương trong toàn quốc, mà còn lên đường sang Đức, Pháp, Italia, Hồng Công, Hàn Quốc.
Toàn tỉnh có 86 làng nghề (trong đó có 26 làng nghề truyền thống) phân bố khắp các huyện và thành phố, nhưng chủ yếu tập trung ở các huyên Nam Trực, Trực Ninh, Ý Yên, Hai Hậu va Xuân Trường. Tông số lao động trong các làng nghề là 53.080 người, làm việc trong 22.917 hộ gia đình với tổng số vốn sản xuất kinh doanh đạt trên 111 tỉ đồng.
Hoạt động của các làng nghề đang được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là mức độ ô nhiễm môi trường ở nhiều làng nghề đa lên đến mức báo động
Sự phân bô sản xuất khu công nghiệp
Khu vực thành phố Nam Định •
Sản xuất công nghiệp của tỉnh chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Nam Định với hai ngành chủ chốt là công nghiệp dệt – may và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. Trong cơ cấu kinh tế của thành phố thì công nghiệp là ngành có vị trí hàng đầu (theo thứ lự : công nghiệp – xây dựng – dịch vụ – nông nghiệp), chiếm 30% Ị tông san pham xa hội và 62% tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn tỉnh. Hoạt động sản xuất công nghiệp chủ yếu tập trung trong các doanh nghiệp quốc doanh (gồm 7 doanh nghiệp quốc doanh Ị rung ương va 35 doanh nghiệp quốc doanh địa phương).