Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Sự phân bố các khu công nghiệp chế biến

Hưng Yên là một tỉnh thuần nông. Nhìn chung, nền công nghiệp còn nhỏ bé và phát triên chưa nhanh. Từ khi tái lập tỉnh đến náy công nghiệp phát triển với tốc độ cao hơn và chiếm tỉ trọng lớn hcrn trong cơ cấu GDP của tỉnh (23,2% – năm 1998).
Năm 1998, trên phạm vi toàn tỉnh có 12.655 ca sả sản xuất công nghiệp, trong đó co 3 cơ sớ thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài- Trong sô 12.652 cơ sở thuộc khu vực kinh tế trong nirớc thì chỉ có 5 xí nghiệp do Trung ương quản lí, 9 xí nghiệp do tinh quản lí. Số cơ sở còn lại là thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Hoạt động công nghiệp trong tỉnh đã thu hút 35.684 lao đọng
Các sản phẩm công nghiệp chú yếu đều liên quan đến các ngành chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng
Trong những năm tới, Hung Yên coi việc phát triển khu công nghiệp một trong những hướng chiến lược quan trọng, trong khi đó nông nghiệp vẫn còn giữ địa vị của một ngành kinh tế chủ đạo.
Các ngành công nghiệp
– Công nghiệp chế biến nông sản :
Công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến nông sản VIlát khẩu được coi là ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu của Iinli. Ngành công nghiệp này có điều kiện phát triển mạnh vì có lụụiồn nguyên liệu phong phú, đa dạng, nguồn lao động dồi dào và t i> thị trường tiêu thụ rộng lớn (gần thủ đô Hà Nội, không xa cảng Hải Phòng khi cần xuất khẩu, giao lưu dễ dàng với các tỉnh phía li.u- và phía Nam bằng đường bộ).
Đáng lưu ý là xí nghiệp chế biến đồ hộp xuất khẩu ở thị xã Hưng Yfii. Xí nghiệp này đang trong quá trình được mở rộng và hiện đại hoa (nâng cấp dây chuyền chế biến quả đặc sản : nhãn, táo v.v…). Nam 1997, sản lượng của xí nghiệp đạt hơn 700 tấn ; sẽ được nâng lon khoảng một vài nghìn tấn vào năm 2010. Xí nghiệp đay của tỉnh,1998 sản xuất được hơn 1,1 triệu bao tải. Hiện nay xí nghiệp tl.mg được phát triển theo hướng đầu tư các dày chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất các hàng cao cấp phục vụ xuất khẩu. Các xí nghiệp kể trên đều tập trung quanh khu vực thị xã Hưng Yên. I rong những năm tới, Hưng Yên sẽ đầu tư xây dựng một số xưởng chế biến thịt tại thị xã và ú các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào nhằm đáp ưng nhu cầu của thị trường.