Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Phương hướng phát triển các khu công nghiệp tại Nam Định

Nam Định có tiềm năng du lịch rất lớn, đặc biệt là các tài nguyên du lịch nhàn văn. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử văn hóa, có ý nghĩa lớn đối với du lịch : quần thể di tích hành cung nhà Trần ở Tức Mặc, chùa Phổ Minh, đền Thiên Trường, Phủ Giầy, chùa Cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện… Nhiều lễ hội hấp dẫn khách du lịch : lễ hội ở Thiên Trường – Tức Mặc kỉ niệm chiến công của triều Trần, lễ hội Phủ Giầy thờ bà chúa Liễu Hạnh, lễ hội chùa Keo Hành Thiện….
Những năm gần đây, hoạt động du lịch đa có nhiều cố gắng để lạo bước tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách, bổ sung vào nguồn vốn cố định để nâng cấp cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch còn chậm, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí thuận lợi của tỉnh.
Tiếp tục đầu tư cho sản xuất nông nghiệp để giữ vững yêu cầu Wu bảo an toàn lương thực. Nhanh chóng chuyển sang sản xuất khu công nghiệp hàng hóa theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.
sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao. Quy hoạch lại các sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng trồng cây công nghiệp, để hình thành các vùng chuyên canh, tạo nguyên liệu phục vụ cho nghiệp chế biến tại địa phương. Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu trong nông nghiệp và trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân. Phát huy các ngành miyẻn thống, đặc biệt phát triển các làng nghề, đẩy nhanh quá 1 |>IiAii công lao động mới trong nông nghiệp – nông thôn, tạo I i ,;n xay dụng nông thôn mới.
Cùng với việc phát triển nông nghiệp hàng hóa, cần tập trung khai thác các nguồn lợi của biển. Đẩy mạnh khai hoang lấn biển, trồng rừng, nuôi thủy sản ; tăng năng lực dịch vụ, đánh bắt, chế biến hải sản ; phát triển công nghiệp chế biến nông, thủy sản, chế biến các sản phẩm từ muối đến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch biển. Xây dựng vùng ven biển thành vùng kinh tế tổng hợp phát triển trù phú.
Phát triển các ngành công nghiệp trên cơ sở khôi phục, cải tạo các khu công nghiệp đã hình thành trong địa bàn thành phố (dệt – may chế biến thực phẩm, cơ khí…) đồng thời với việc hình thành khu công nghiệp mới tập trung theo trục quốc lộ 10, ven thành phố.