Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Nguồn nguyên liệu cho các khu công nghiệp tại Ninh Bình

Ninh Bình nguyên là đất phủ Trường Yên về đời Lý. Thơi Le sơ . chia làm 2 phủ : Trường Yên và Thiên Quan. Đời Lê Trung hưng là Thanh Hoa ngoại trân. Năm 1806 đổi là đạo Thanh Bình. Năm 1821 đổi là đạo Ninh Bình. Năm 1829 đổi là trấn Ninh Binh. Năm 1831 đổi là tỉnh Ninh Bình. Tháng 12-1975 sáp nhập với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh.
Năm 1992, Ninh Bình được tách ra từ tỉnh Hà Nam Ninh. Ninh Bình có 2 thị xã, 6 huyện với 125 xã và 11 phường, thị trân. Thị xa Ninh Bình là tỉnh lị, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tinh, nằm ngay trên quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam, cách thu đô Hà Nội 90km. Thị xã Tam Điệp chạy dài dọc theo quỏc iộ 1A, là cửa ngõ của Ninh Bình sang thành phô Thanh Hóa. 6 huyện cua tỉnh là : Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Mô, Yên Khánh và Kim Sơn. Trong các huyện trên, Nho Quan là huyện có diện tích lớn nhat (495,4km2, với 26 xã và 1 thị trấn), nhưng số dân chỉ đứng thứ hai (147.864 người) sau huyện Kim Sơn (162.775 người). Huyện có sô dân ít nhất là huyện Yên Mô (115.614 người), huyện có mật độ dan cư cao nhất là huyện Yên Khánh (tới 1019 người/krrr).
Lãnh thổ Ninh Bình vừa nằm ở rìa đồng bằng Băc Bộ, lại vưa nằm trong vùng chuyển tiếp Hòa Bình – Thanh Hóa nên nên địa chất và địa hình có cấu tạo không đồng nhất.
Do đặc điểm địa chất, kiến tạo, Ninh Bình có nhiều khoáng san, lừ cáckhoáng sản làm nguyên liệu cho khu công nghiệp sản xuât vật liộu xây dựng, tới các khoáng sản cho công nghiệp năng lượng va cho các ngành khác.