Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Nam Định

Những năm trước đây, ngành công nghiệp cơ khí – điện – điện tử của Nam Định phát triển khá nhanh. Mấy năm trở lại đây, do bị hàng nhập ngoại, nhập lậu cạnh tranh nên tuy vẫn phát triển, nhưng tốc độ đã giảm. Khu vực ngoài quốc doanh phát triển nhanh hơn khu vực quốc doanh (nhất là các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương). Một số doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tương đối ổn định là xí nghiệp mạ điện, nhà máy động cơ, nhà máy đóng tàu.
Các sản phẩm chủ yếu của ngành là các sản phẩm từ kim loại, lưới thép, lưới mạ…, tivi, rađiô, thiết bị truyền thông…
– Khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng :
Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang có thị trường rộng lớn do yêu cầu phát triển nhanh của quá trình đô thị hóa và đổi mới kết cấu hạ tầng. Tỉnh có 10 doanh nghiệp quốc doanh địa phương và 768 cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh sản xuất vật liệu xây dựng, giá trị sản xuất chiếm 7% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.
Những năm qua ngành vật liệu xây dựng của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh không nhiều và ngày càng hiếm. Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật lại lạc hậu. Sản phẩm bị cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Gần đây, tốc độ phát triển đã tăng lên nhờ đầu tư đổi mới trang thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài những sản phẩm truyền thốnị; là gạch xây, đá vôi và gạch lát nền, đã có thêm các sản phẩm mơi như : các sản phẩm trang trí nội thất, cửa kính khung nhôm, CỬ.I thông gió, vật liệu làm cống thoát nước, lát hè phố… Công nghệ sảni xuất cũng có những đổi mới, như sản xuất gạch bằng lò tuy nen.

Khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Nam Định

Những năm trước đây, ngành công nghiệp cơ khí – điện – điện tử của Nam Định phát triển khá nhanh. Mấy năm trở lại đây, do bị hàng nhập ngoại, nhập lậu cạnh tranh nên tuy vẫn phát triển, nhưng tốc độ đã giảm. Khu vực ngoài quốc doanh phát triển nhanh hơn khu vực quốc doanh (nhất là các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương). Một số doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tương đối ổn định là xí nghiệp mạ điện, nhà máy động cơ, nhà máy đóng tàu.
Các sản phẩm chủ yếu của ngành là các sản phẩm từ kim loại, lưới thép, lưới mạ…, tivi, rađiô, thiết bị truyền thông…
– Khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng :
Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang có thị trường rộng lớn do yêu cầu phát triển nhanh của quá trình đô thị hóa và đổi mới kết cấu hạ tầng. Tỉnh có 10 doanh nghiệp quốc doanh địa phương và 768 cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh sản xuất vật liệu xây dựng, giá trị sản xuất chiếm 7% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.
Những năm qua ngành vật liệu xây dựng của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Khoáng sản để sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh không nhiều và ngày càng hiếm. Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật lại lạc hậu. Sản phẩm bị cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.
Gần đây, tốc độ phát triển đã tăng lên nhờ đầu tư đổi mới trang thiết bị, đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài những sản phẩm truyền thốnị; là gạch xây, đá vôi và gạch lát nền, đã có thêm các sản phẩm mơi như : các sản phẩm trang trí nội thất, cửa kính khung nhôm, CỬ.I thông gió, vật liệu làm cống thoát nước, lát hè phố… Công nghệ sảni xuất cũng có những đổi mới, như sản xuất gạch bằng lò tuy nen.