Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khu công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Công nghiệp xay xát gụo, ngô ở Hung Yên không ngùng phát triển (năm 1995 xay xát đirực 149.900 tấn, năm 1996 : 234.000 tấn, năm 1997 : 263.000 tấn). Các cơ sở chế biến nhỏ và sơ chế nông sản sẽ được phát triển rộng rãi tại các thị tứ và các tụ điểm dân cư, đặc biệt dọc tuyến đường 39, nhằm nâng cao thu nhập và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.
– Khu công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng :
Hưng Yên có nhiều ưu thế trong việc phát triển sản xuất các mặt hàng tiêu dùng đa dạng, chất lượng cao. Trên ca sở tiếp thu công nghệ hiện đại của nước ngoài, các mặt hàng tiêu dùng của Hưng Yên về cơ bản có khả năng cạnh tranh khi thâm nhập thị trường cả nước, nhất là thị trường vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và xuất khẩu. Hướng chính là phát triển các ngành giày da, may mặc, bao bì, đồ nhựa…
Ngành sản xuất bao tải đay của Hưng Yên có chiều hướng phát triển nhanh (năm 1995 làm ra 32,5 nghìn chiếc ; năm 1997 : gần 1,3 triệu chiếc ; năm 1998 : khoảng 1,2 triệu chiếc). Các cơ sở may xuất khẩu tiếp tục được đầu tư chiều sâu và mở rộng ; năm 1998 đạt hơn
triệu sản phẩm, phấn đấu đến năm 2010 đạt khoảng 10 triệu sản phẩm.
Ngoài ra, các ngành sản xuất bia, bánh kẹo, mì ăn liền cũng có xu thế phát triển mạnh, nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.
Các ngành công nghiệp mới :
Với lợi thế có quốc lộ 5 chạy qua và vị trí nằm cạnh thủ đô Hà Nội, Hung Yên có khả nãng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dụng một số cơ sở lắp ráp và sản xuất các mặt hàng tiêu dùng cao cấp như xe máy, điện tử, điện lạnh tại Phố Nối và Như Quỳnh. Hiện nay, Hưng Yên đã có nhà máy lắp ráp điện tử đặt ở Như Quỳnh.