Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Khó khăn khi phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Giá trị sản lượng của ngành năm 1997 tăng 16% so với năm 1996, i nhung nhìn chung ở những năm qua, mức tăng là thất thường.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu vốn, trang thiết bị không đồng bô, lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường (về chất lượng, về mẫu mã…).
Gần đây ngành đang được đầu tư để đổi mới trang thiết bị. Do Ị ị v(ly, hoạt động của ngành đã trở nên năng động hơn, phù hợp với cơ chế mới. Các cơ sở thu mua nguyên liệu được đặt ngay tại các địa phương sơ chế rồi mới đưa về chế biến. Như vậy các xí nghiệp
Vừa có nguyên liệu tươi sạch, vừa tạo được nguồn nguyên liệu phong phú. Các măt hàng cũng đa dạng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị nưiVng. Ngoài việc chiếm lĩnh thị trường trong nước, sản phẩm của Hịiuiinh còn đươc xuất khẩu sang các nước Tây Âu, Nhật Bản… Các 1 Mil phẩm chủ yếu là : thịt đông lạnh, tôm đông lạnh, rau quả hộp, i*, bánh kẹo các loại, gạo ngô xay xát…
Ngành cơ khí – điện – điện tử :
Mặc dù không có doanh nghiệp lớn, nhưng khu công nghiệp cơ khí – ị tM’11 điện tử là ngành đa dạng (gồm nhiều loại doanh nghiệp, nhiều trang thiết bị, nhiều loại sản phẩm khác nhau, liên quan đến mIiiẠii ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, Hn pli.It triển rộng khắp.
|lận toàn tỉnh có 2 doanh nghiệp quốc doanh Trung ương, 10 HP11* nghiêp quốc doanh địa phương và trên 2000 cơ sở sản xuất miplti quốc doanh-