Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các khu công nghiệp chế biến ở Hưng Yên

Cây có đường :
Mía là loại cây có đường được trồng nhiều ở các huyện Khoái Chau, Kim Động, Yên Mỹ. Diện tích trồng mía trên toàn tỉnh liên Im giảm sút từ 400 ha – năm 1995 xuống 200 ha – năm 1999. Sản lưựng đạt 7500 tấn mía cây (năm 1999).
+ Cây có dầu :
Lạc được trồng nhiều ở các huyện Kim Động, Yên Mỹ… Diện tích trồng lạc trên toàn tỉnh có chiều hướng tăng lên, từ 1900 ha – năm 1995 tới 3200 ha – năm 1999. Sản lượng lạc đạt 3300 tấn – năm 1995 và 5700 tấn – năm 1999. Đây là nguồn nguyên liệu cho các khu công nghiệp chế biến ở Hưng Yên.
Trong tỉnh còn trồng nhiều vừng (nhất là huyện Kim Động). Các huyện nằm dọc sông Hồng như Khoái Châu, Kim Động là nơi trồng nhiều thầu dầu.
Ngoài ra, còn phải kể đến đậu tương. Năm 1999, diện tích trồng đậu tương là 4200 ha, sản lượng đạt 6600 tấn. Trong tương lai, các vùng sản xuất đậu tương sẽ từng bước được hình thành ở Văn Lâm, I Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Giang.
Cây ăn quả :
Hưng Yên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây ăn quả. I Đất đai và khí hậu ở đây rất thích hợp với một số loại cây ăn quá 1 có giá trị như nhãn, vải thiều… Hưng Yên lại nằm gần các khu công nghiệp và trung tâm đô thị lớn. Vì thế, đây sẽ là thị trường tiêu thụ rau quả rộng lớn (nhu cầu của thành phố và khách du lịch).
Trong những năm tới, Hung Yên chủ trương phát triển mạnh các cây ăn quả, đặc biệt là nhãn (cây chủ lực của tỉnh), vải thiều, táo, chuối… Vùng nhãn sẽ được phát triển ở thị xã Hưng Yên, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động…