Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Các dự án khu công nghiệp

Các trường hợp tổ chức kinh tô liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài được nhận chuyển nhượng dự án có sử dụnu đất của tổ chức kỉnh tế trong nước?

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 84/2007/ NĐ-CP, Mục V Thông tư liên tịch 14/2004/TTLT-BTC’ BTNMT, tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có một trăm phần trăm (100%) vốn nước ngoài được nhận chuyển nhượng dự án có sử dụng đất của tổ chức kinh te trong nước trong các trường hợp sau đây:

1. Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp; Khu chê xuất; cụm công nghiệp; Khu kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất như:

– Khu thương mại – dịch vụ tổng hợp với nhiều loại hình mua bán, dịch vụ và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh;

– Khu du lịch có mối liên kết về kết cấu hạ tầng, về loại hình kinh doanh và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh (không bao gồm khu du lịch sinh thái);

– Khu vui chơi giải trí ngoài trời phục vụ rộng rãi các đôi tượng thuộc mọi lứa tuổi với nhiều loại hình vui chơi, giải trí có đông người tham gia và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh;

– Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung theo hình thức chăn nuôi công nghiệp, có hạ tầng đồng bộ và có nhiều chủ thể đầu tư chăn nuôi. 

Khu kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử tlrtl m u trên phải có đủ các điều kiện