Khu công nghiệp, nhà kho, nhà xưởng

Quyền và nghĩa vụ cho thuê đất khu công nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao đất (cho thuê đất khu công nghiệp) có gì khác với người nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác? Pháp luật đất đai quy định, khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn đã được xác định đối với loại đàt trước khi chuyển nhượng (trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm[…]

Cho thuê đất khu công nghiệp

Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có được nhận chuyển nhượng, nliận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không? Theo các quy dịnh hiện hành, tổ chức, cá nhân HƯỚC ngoài thực hiện các dự án dầu tư tại Việt Nam i1ií

Sử dụng đất khu công nghiệp

Khi chuyển quyền sử dụnu có phải xin phép cơ quan có thẩm quyền khít Trình tự, thủ tục được tiến hành như thế nàoT Người sử dụng đất được phép chuyển quyền sử đất theo quy định của pháp luật thì khi chuyển quyổ dụng đất không phải xin phép cơ quan có thẩm quvii Jilnn l.hực hiện các thủ tục hành chính trong việc thực liệu các quyền của người sử dụng đất. Trình tự, thủ tục Mty[…]

Dự án đầu tư khu công nghiệp

Doanh nghiệp được Nhà nơ giao đất thực hiện dự án, nhưng do khó khản tài chính nên doanh nghiệp mong muôn chuy nhượng dự án cho nhà đầu tư khác tiếp tục «1 tư thì có được không? Theo quy định pháp luật hiện hành thì (lom nghiệp được quyền chuyển nhượng dự án nhưn^ đảm bảo các điều kiện về chuyển nhượng toàn Im) I án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ[…]

Sử dụng đất làm khu công nghiệp

Công ty A (doanh nghiệp trong nước) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà xưởng khu công nghiệp, thời hạn thuê là 50 năm, tính từ 1-1-20 Công ty đang trả tiền thuê hàng năm, nay côriịí muôn chuyến sang hình thức giao đất có thu tir sử dụng đất được không? Nêu được thì cơ qun nào có thẩm quyền giải quyết? 1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 108 Luật (1 đai, tổ chức kinh[…]

Các dự án khu công nghiệp

Các trường hợp tổ chức kinh tô liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài được nhận chuyển nhượng dự án có sử dụnu đất của tổ chức kỉnh tế trong nước? Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 84/2007/ NĐ-CP, Mục V Thông tư liên tịch 14/2004/TTLT-BTC’ BTNMT, tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư[…]

Quy định về sử dụng đất để mở khu công nghiệp

Đất góp vôn thành lập doanh nghiệp liên doanh giữa nhà dầu tư trong nước và IIlia đầu tư nước ngoài, sau đó nhà dầu tư trong ■ móc chuyển toàn bộ phần vôn cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh trở thành (loanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì hình thức •ếii «lụng đất của doanh nghiệp 100% vốn nước n^oài là gì? Thời hạn sử dụng đất sẽ được tính Iilní thê nào? Theo[…]

Sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp

Theo Điều 100 của Nghị định /2004/NĐ-CP thì tố chức kinh tê được nhận nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp líe hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, Iloanh phi nông nghiệp với điều kiện đưực ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép ÔI» mục đích sử dụng đất. Vậy khi thực hiện í ục chuyến mục đích sử dụng đât nông nghiệp ò chức kinh tê phải có dự án đầu tư đã được[…]

Điều kiện chuyển từ đất nông nghiệp sang khu công nghiệp

Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kỉnh doanh phi nông nghiệp? Theo quy định tại Điều 100 Nghị định 181/2004/ NĐ-CP, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, khu công nghiệp phương án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có các điều kiện sau: 1.[…]

Quy định về đất khu công nghiệp

Đối với đất trong khu công nghiệp, Khu kinh tế, đất để thực hiện dự án xây dựng – chuyển giao (BT) và dự án xây dựng – kinh doanh – chuyến giao (BOT) thì thời hạn sử dụng đất được quy định như sau: – Thời hạn sử dụng đất dể sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế là không quá bảy mươi năm. – Thời hạn sử dụng đất trong Khu công nghiệp theo thời hạn của[…]

Thời hạn sử dụng đất có thay đổi khi chuyển mục đích sử dụng đất làm khu công nghiệp?

Theo quy định tại Điều 68 Luật đất đai thì khi MI mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất có (hay đổi hoặc không thay đổi tùy vào từng trường cụ thể như sau: Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi en mục đích sử dụng đất: Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng lung sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn xác định theo thời hạn của loại[…]

Nguồn nguyên liệu cho các khu công nghiệp tại Ninh Bình

Ninh Bình nguyên là đất phủ Trường Yên về đời Lý. Thơi Le sơ . chia làm 2 phủ : Trường Yên và Thiên Quan. Đời Lê Trung hưng là Thanh Hoa ngoại trân. Năm 1806 đổi là đạo Thanh Bình. Năm 1821 đổi là đạo Ninh Bình. Năm 1829 đổi là trấn Ninh Binh. Năm 1831 đổi là tỉnh Ninh Bình. Tháng 12-1975 sáp nhập với tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1992, Ninh Bình được[…]

Phương hướng phát triển các khu công nghiệp tại Nam Định

Nam Định có tiềm năng du lịch rất lớn, đặc biệt là các tài nguyên du lịch nhàn văn. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử văn hóa, có ý nghĩa lớn đối với du lịch : quần thể di tích hành cung nhà Trần ở Tức Mặc, chùa Phổ Minh, đền Thiên Trường, Phủ Giầy, chùa Cổ Lễ, chùa Keo Hành Thiện… Nhiều lễ hội hấp dẫn khách du lịch : lễ hội ở Thiên Trường – Tức[…]

Những yếu tố bất lợi khi phát triển khu công nghiệp Nam Định

Khoáng sản của Nam Định nghèo cả về chủng loại lẫn trữ luợng. Đáng kể nhất là các khoáng sản làm vật liệu xây dựng : đất sét liim gạch ngói rtung, cát vàng, cát đen có ở nhiều nơi ; puzơlan dùnn làm chất phụ gia cho sản xuất xi măng có ở quanh núi Gôi (Vụ Bán) Ngoài ra, còn có sa khoáng inmemit và ziricom ở ven biển Hải Hậu, Mil đốt đang được thăm dò ở[…]

Vì sao các khu công nghiệp chưa thu hút được nhiều lao động?

Trong dân số Nam Định, nữ chiếm tỉ lệ 51,34% và nam chiếm tỉ IK,66% (tỉ lệ nữ như trên là cao so với trung bình của vùng Đồng g sởng Hồng và của cả nước). Năm 1999, số dân thành thị chiếm ít, số dân nông thôn chiếm 87,6% (mức độ đô thị hóa là thấp ỊỊ V«ri trung bình của vùng Đồng băng sông Hồng và của cả nước). Nguồn lao động Tính đến năm 1998, tổng nguồn[…]

Thành tựu phát triển các khu công nghiệp ở Nam Định

Sau han 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tê Nam Định đã có nhiêu chuyển biến : – về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế : Tuy chua đồng đều giữa các năm (do những nguyên nhân khách quan và chủ quan), nhưng nhìn chung tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nam Định là khá và ngày càng ổn định hơn. Sự giảm sút bất thường của năm 1994 có nguyên nhân chủ[…]

Xu hướng phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Nam Định là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng, nằm gân hành lang kinh tế duyên hải Bắc Bộ, và chịu ảnh hưởng của tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đất đai màu mỡ, khí hạu nhiệt đới ẩm, rất thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng vật nuôi. Đường bờ biển dài, hệ thống sông ngòi dày đặc, tạo điều kiện cung cấp nước, giao[…]

Các khu công nghiệp chế biến ở Hưng Yên

Cây có đường : Mía là loại cây có đường được trồng nhiều ở các huyện Khoái Chau, Kim Động, Yên Mỹ. Diện tích trồng mía trên toàn tỉnh liên Im giảm sút từ 400 ha – năm 1995 xuống 200 ha – năm 1999. Sản lưựng đạt 7500 tấn mía cây (năm 1999). + Cây có dầu : Lạc được trồng nhiều ở các huyện Kim Động, Yên Mỹ… Diện tích trồng lạc trên toàn tỉnh có chiều hướng[…]

Sự phát triển các khu công nghiệp ở Hưng Yên

Cây công nghiệp : + Cây có sợi : Trong các cây có sợi, đay là cây công nghiệp truyền thống của tỉnh. Đay là thứ nguyên liệu dùng vào nhiều việc : làm dây thừng, dệt vải, dệt thảm, làni võng, bao tải, giấy, thuốc nổ. Đay được trồng nhiều ở các huyện : Tiên Lữ, Kim Động, Văn Giang. Hung Yên là một trong những tỉnh trồng nhiều đay ở phía Bắc nước ta. Trước đây, có năm[…]

Khu công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

Công nghiệp xay xát gụo, ngô ở Hung Yên không ngùng phát triển (năm 1995 xay xát đirực 149.900 tấn, năm 1996 : 234.000 tấn, năm 1997 : 263.000 tấn). Các cơ sở chế biến nhỏ và sơ chế nông sản sẽ được phát triển rộng rãi tại các thị tứ và các tụ điểm dân cư, đặc biệt dọc tuyến đường 39, nhằm nâng cao thu nhập và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công[…]

Sự phân bố các khu công nghiệp chế biến

Hưng Yên là một tỉnh thuần nông. Nhìn chung, nền công nghiệp còn nhỏ bé và phát triên chưa nhanh. Từ khi tái lập tỉnh đến náy công nghiệp phát triển với tốc độ cao hơn và chiếm tỉ trọng lớn hcrn trong cơ cấu GDP của tỉnh (23,2% – năm 1998). Năm 1998, trên phạm vi toàn tỉnh có 12.655 ca sả sản xuất công nghiệp, trong đó co 3 cơ sớ thuộc khu vực kinh tế có vốn[…]

Phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống, gần đây Nam Định lứt đầu xây dựng một sô ngành công nghiệp hiện đại. Các ngành I,0ng nghiệp chủ yếu là : công nghiệp dệt-may, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử và các ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ, các nghề truyền thống. Ngành dệt ở Nam Định đã có lịch sử phát triển hơn một thế[…]

Cơ cấu các khu công nghiệp ở Nam Định

Từ sau ngày hòa bình lập lại (1954), công nghiệp Nam Định vẫn tiếp tục phát triển với hướng chuyên môn hóa là một thành phố dệt. Khi mới bước vào cơ chế thị trường, ngành công nghiệp ở Nam Định đã bộc lộ nhiều điểm yếu kém : đầu tư chấp vá, công nghệ lạc hậu, cơ chê quản lí bao cấp kéo dài, các doanh nghiệp lúng túng khi IMI* cận với cơ chế mới. Sản xuất kinh[…]

Sự phân bố các khu công nghiệp ở Nam Định

Ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyéil ị thống : Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyền thống là ni( thế mạnh của Nam Định nhờ có nguồn nguyên vật liệu phong pli và nhất là có nguồn nhân công giỏi tay nghề, nhiều kinh nghiợn Các mặt hàng nổi tiếng là mây tre đan, thảm đay, thảm len, sơn ilAil đồ gốm sứ, hàng dệt thủ công, thêu ren, hàng[…]

Khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Nam Định

Những năm trước đây, ngành công nghiệp cơ khí – điện – điện tử của Nam Định phát triển khá nhanh. Mấy năm trở lại đây, do bị hàng nhập ngoại, nhập lậu cạnh tranh nên tuy vẫn phát triển, nhưng tốc độ đã giảm. Khu vực ngoài quốc doanh phát triển nhanh hơn khu vực quốc doanh (nhất là các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương). Một số doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tương đối ổn định là[…]

Khó khăn khi phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Giá trị sản lượng của ngành năm 1997 tăng 16% so với năm 1996, i nhung nhìn chung ở những năm qua, mức tăng là thất thường. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu vốn, trang thiết bị không đồng bô, lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường (về chất lượng, về mẫu mã…). Gần đây ngành đang được đầu tư để đổi mới trang thiết[…]

Phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống, gần đây Nam Định lứt đầu xây dựng một sô ngành công nghiệp hiện đại. Các ngành I,0ng nghiệp chủ yếu là : công nghiệp dệt-may, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp cơ khí – điện tử và các ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ, các nghề truyền thống. Ngành dệt ở Nam Định đã có lịch sử phát triển hơn một thế[…]

Cơ cấu các khu công nghiệp ở Nam Định

Từ sau ngày hòa bình lập lại (1954), công nghiệp Nam Định vẫn tiếp tục phát triển với hướng chuyên môn hóa là một thành phố dệt. Khi mới bước vào cơ chế thị trường, ngành công nghiệp ở Nam Định đã bộc lộ nhiều điểm yếu kém : đầu tư chấp vá, công nghệ lạc hậu, cơ chê quản lí bao cấp kéo dài, các doanh nghiệp lúng túng khi IMI* cận với cơ chế mới. Sản xuất kinh[…]

Sự phân bố các khu công nghiệp ở Nam Định

Ngành sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyéil ị thống : Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ và các nghề truyền thống là ni( thế mạnh của Nam Định nhờ có nguồn nguyên vật liệu phong pli và nhất là có nguồn nhân công giỏi tay nghề, nhiều kinh nghiợn Các mặt hàng nổi tiếng là mây tre đan, thảm đay, thảm len, sơn ilAil đồ gốm sứ, hàng dệt thủ công, thêu ren, hàng[…]

Khu công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở Nam Định

Những năm trước đây, ngành công nghiệp cơ khí – điện – điện tử của Nam Định phát triển khá nhanh. Mấy năm trở lại đây, do bị hàng nhập ngoại, nhập lậu cạnh tranh nên tuy vẫn phát triển, nhưng tốc độ đã giảm. Khu vực ngoài quốc doanh phát triển nhanh hơn khu vực quốc doanh (nhất là các doanh nghiệp quốc doanh Trung ương). Một số doanh nghiệp Nhà nước hoạt động tương đối ổn định là[…]

Khó khăn khhi phát triển khu công nghiệp ở Nam Định

Giá trị sản lượng của ngành năm 1997 tăng 16% so với năm 1996, i nhung nhìn chung ở những năm qua, mức tăng là thất thường. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu vốn, trang thiết bị không đồng bô, lạc hậu, sản phẩm làm ra chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường (về chất lượng, về mẫu mã…). Gần đây ngành đang được đầu tư để đổi mới trang thiết[…]

Phân loại các nhóm khu công nghiệp

Công nghiệp Ninh Bình năm 1996 sử dụng 8,83% lao động làm việc trong các ngành kinh tế, đóng góp 23,63% tổng giá trị sản xuất VA 17,1% GDP (theo giá so sánh 1994) của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 1999 khoảng 422.800 triệu đồng (RÍá so sánh năm 1994). Sản xuất công nghiệp của Ninh Bình còn vào loại nhỏ so với cả nước và với các tính, thành phố của vùng Dong bằng sông Hồng.[…]

Các khu công nghiệp phát triển tại Ninh Bình

Kể từ khi tái lập, Ninh Bình đă có nhiều nỗ lực để chuyển đổi cơ cấu lao động và kinh tế. Lao động nông, lâm, ngư nghiệp từ chỗ chiếm 84,33% (năm 1991), hiện nay chỉ còn 79,36% tổng số lao động trong độ tuổi của tỉnh. Lao động công nghiệp và xây dựng từ 7.48% tăng lên 8,85% và dịch vụ cũng tăng từ 8,19% lên 11,79% trong cùng thời kì. Sự chuyển đổi cơ cấu lao động[…]

Khu công nghiệp tại Hà Nội

Với sô dân 2672,1 nghìn người (1999) cư trú trên một diện tích 927,39km2, mật độ dân số của Hà Nội lên tới 2883 người/km2 (mật độ ở nội thành là 14.387 người/km2, ở ngoại thành là 1759 người/km2). Mật độ này cao gấp gần 12 lần so với mức trung bình của cả nước, gần gấp đôi mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng và Hà Nội trở nên thành phô có mật độ dân số[…]

Các khu công nghiệp lớn

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, thành phố Hà Nội đa và đang hình thành các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung kĩ nghệ cao. Trước mắt, thành phố tập trung phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp sau : + Khu chế xuất Sóc Sơn, nằm ở phía bắc sân bay quốc tế Nội : Bài, do Malaixia đầu tư, tập trung[…]